KenTa

kennisbeheer en taaladvies

KenTa maakt u zichtbaar op Web2.0 


We zetten posts op uw Facebookprofiel, Twitter, YouTube… 
U levert de informatie, wij zorgen voor geregelde updates in een goede webtaal. 
We optimaliseren het gebruik en sturen bij waar nodig.